Indonesian English French German Greek Hebrew Italian Korean Spanish

PESAN TUHAN UNTUK TAHUN 2016

PDF

PESAN TUHAN 2016

“Naikkanlah selalu doa ucapan syukur dan permohonan pengampunan dihadapan Tuhan.Berdoa syafaatlah untuk hidupmu, keluargamu, kotamu bahkan bangsamu.Dalam Nama Yesus Kristus Juru Selamat Kami, ampuni kami semua ya Tuhan.Bahkan kami telah berlaku cemar dihadapan Tuhan.Pemberontakan telah dilakukan umat-Mu dihadapan-Mu…Ampuni kami semua ya Tuhan. Tahun 2015 yang lalu  telah banyak hal mendukakan terjadi. Kami telah melihat secara langsung ada banyak kematian di sana-sini,  ada banyak bencana, bahkan ada banyak tekanan dalam dunia ekonomi, bencana kehancuran keluarga-keluarga. Kami datang dihadirat Tuhan, mohonkan belaskasihan Tuhan. Oleh belaskasihan Bapa…Oleh belaskasihan Tuhan sendiri, lembar baru : lembar pemulihan, lembar kesembuhan, lembar mujizat pun mulai terjadi memasuki tahun 2016.”

Di tahun 2016 ini sesungguhnya, deru-deru perang akan datang. Bangsa melawan bangsa, suku melawan suku.Deru-deru perang dan lihatlah…beterbangan senjata-senjata berat dan peperangan ini terjadi di sana-sini.Bencana kematian ada di tahun 2016.

Bahkan lihatlah dalam kegelapan, kerajaan gelap mengutus dewa-dewi kemesuman.Persundalan ada di tahun 2016 ini. “Kemesuman, persundalan dan pemberontakan, “ Kata Tuhan. Roh perzinahan dilepaskan ditahun 2016 ini.Barangsiapa bertelinga hendaklah dia mendengar, barang siapa punya mata hendaklah dia melihat.

“Jagai keluarga, “Kata Tuhan. “Jagai Yerusalem,” Kata Tuhan. “Bahkan engkau! Hai, hamba-hamba-Ku yang oleh Nama-Ku engaku berseru, jangan lagi sibuk, janganlah bergirang karena tingginya pangkat, janganlah senang karena  banyaknya uang, “ Kata Tuhan. 

“Lihat, roh kehancuran keluarga sedang mengintai disana-sini. Kata Tuhan, “Jagai Keluarga! Jagai Yerusalem.” Dan sesungguhnya tidak ada ketenangan di tahun 2016.Tidak ada ketenangan, “Kata Tuhan. Disana-sini ada goncangan hebat dan bencana-bencana masih akan datang. Bencana-bencana masih akan datang.

“Dan sesungguhnya, Kata Tuhan, “Dan semua yang dirancangkan oleh sijahat akan nampak dahsyat sekali, dimulai dari permulaan tahun 2016.Tetapi memasuki masa akhir tahun nanti, kehancuran hanyalah akan berisikan air mata penyesalan.”Barang siapa bertelinga hendaklah dia mendengar.Barangsiapa mempunyai mata hendaklah dia melihat. Dan barangsiapa punya hati, hendaklah dia hidup takut akan Tuhan.

“Akan datang perebutan di udara, “ Kata Tuhan. Peperangan antara si-ular jahat – si-naga tua dengan Salib Kristus. Akan ada peperangan di udara, perebutan wilayah-wilayah, “ Kata Tuhan.  Peperangan dan kegerakkan Nabi-Nabi Tuhan di tahun 2016 ini.

Di tengah-tengah  bencana dan musibah yang dirancangkan oleh kerajaan gelap, sesungguhnya Tuhan mengutus Tujuh Roh…Tujuh Roh, “ Kata Tuhan. Akan diutus untuk mendampingi gereja, mendampingi mempelai Kristus, mempersiapkan peperangan dan kemenangan akhir zaman. Barangsiapa yang teguh mengikuti Tuhan, dia tidak akan takut akan nyawanya lagi. Dia tak akan memperdulikan apa yang ada dibelakangnya. Dia mengarahkan fokus mata hatinya untuk mengerjakan kehendak Tuhan.

Tujuh Roh Allah akan menguasai orang-orang yang tulus, orang-orang yang sesungguhnya mendengarkan suara Tuhan dan hidup taat kepada Tuhan.

Tetapi Tuhan kembali berfirman dan berkata, “Besar kasih-Ku kepada umat-Ku.Besar kasih-Ku rasa sayang-Ku kepada umat-Ku. Tetapi lihat! Lihat, “Kata Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkan pimpinan Roh-Ku.Mereka memberontak kepada Aku.Mereka mengikuti kedekilan hatinya.Mereka hanya melakukan segala sesuatu menurut rutinitas. Mereka mengejar apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kepentingan mereka belaka yang mereka pertahankan, “Kata Tuhan. Tidak ada lagi roh takut akan Tuhan. Sesungguhnya mereka adalah generasi tegar tengkuk, “Kata Tuhan. Mendukakan Roh-Ku. Lihat kuasa-kuasa gelap menuai mereka.Kehancuran disana-sini.Tetapi Aku membangkitkan Nabi-Nabi-Ku ditahun 2016. Mereka akan berseru tentang pertobatan. Mereka akan mengadakan mujizat dan tanda-tanda yang heran.

Dan tahun ini, sesungguhnya, Aku akan memulihkan banyak umat-Ku. “2016 ini,”Kata Tuhan, akan terjadi tahun pemulihan besar-besaran. Tahun yang akan melanda seisi dunia ini, dengan landaan Kasih Bapa. Tahun pencurahan Kasih Bapa dimulai dari tahun 2016 ini.”Ketika kegelapan merebut segala sesuatu, sesungguhnya Tuhan sedang juga bergerak untuk memulihkan segala sesuatu.

Dan demikianlah Tuhan berfirman lewat Yesaya 52:

“Terjagalah, terjagalah! Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion! Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus! Sebab tidak seorangpun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Kebaskanlah debu dari padamu, bangunlah, hai Yerusalem yang tertawan! Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai puteri Sion yang tertawan!(baca artikel, lihat video mujizat di www.sheepgateministry.com)

Sebab beginilah firman TUHAN: Kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sebab beginilah firman Tuhan ALLAH: Dahulu umat-Ku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Tetapi sekarang, apakah lagi urusan-Ku di sini?demikianlah firman TUHAN. Umat-Ku sudah dirampas begitu saja.Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri, demikianlah firman TUHAN, dan nama-Ku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umat-Ku akan mengenal nama-Ku dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa Akulah Dia yang berbicara, ya Aku!Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion: "Allahmu itu Raja!"  Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau: mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana TUHAN kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem! Sebab TUHAN telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem.TUHAN telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa; maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita.

Menjauhlah, menjauhlah! Keluarlah dari sana! Janganlah engkau kena kepada yang najis! Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah TUHAN! Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab TUHAN akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu.

Sesungguhnya, hamba-Ku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia—begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi— demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia; sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami.”

 

Pesan Tuhan ini diterima secara langsung oleh Pastor Djohan

Doa Tutup  Tahun 2015dan Buka Tahun 2016 bersama Keluarga Besar

Father’s Miracle Bandung. Semoga bermanfaat bagi saudara2 seiman.

SHEEP GATE
FAMILY

Copyright © 2011, SHEEP GATE MINISTRY